terms:Na mieste konania akcie musi každý zaregistrovaný pretekár podpísať vyhlásenie o oboznámení s pravidlami a podmenkami bezpečnosti.

Vyhlasujem, že som bol oboznámený s podmienkami môjho vystúpenia na podujatí Sony Ericsson Snowboard Fest, ktoré sa uskutoční dnešného dňa, t.j. 20.2.2010 v lyžiarskom stredisku SKI Drienica,  ktorého organizátorom je BOARDCORE AGENCY, so sídlom Obrancov mieru 35, 080 01 Prešov, IČO 370 50 982, v zastúpení Jozefom Murínom.
V tejto súvislosti vyhlasujem, že moje vystúpenie na podujatí Snowboard Fest, a to súťaž vo freestyle snowboardingu, bude z mojej strany uskutočnené výlučne na vlastnú zodpovednosť. Toto vyhlásenie sa vzťahuje najmä na zodpovednosť za prípadné zranenie mojej alebo inej osoby, ako aj prípadné materiálne škody, ktoré by vznikli v súvislosti s mojím vystúpením.
Zároveň vyhlasujem, že som bol oboznámený s účasťou horskej služby a zdravotnej služby na podujatí Snowboard Fest, vrátane lekárov, zdravotných záchranárov a príslušného vybavenia vozidla zdravotnej služby.