Štartovné: 50 EUR

Poplatok zahŕňa:

dvojdňový celodenný SKI PASS

vstup na Afterparty

catering v riders stane

PRIZE MONEY

10 000 USD

10x mobilný telefón Sony Xperia

 

Na mieste konania akcie musi každý zaregistrovaný pretekár podpísať vyhlásenie o oboznámení s pravidlami a podmienkami bezpečnosti.

Vyhlasujem, že som bol oboznámený s podmienkami môjho vystúpenia na podujatí Sony Xperia Snowboard Fest, ktoré sa uskutoční dňa 12. a 13.2.2016 v lyžiarskom stredisku Ski Šachtičky, ktorého organizátorom je BOARDCORE AGENCY, so sídlom Obrancov mieru 35, 080 01 Prešov, IČO 370 50 982, v zastúpení Jozefom Murínom.
V tejto súvislosti vyhlasujem, že moje vystúpenie na podujatí Snowboard Fest, a to súťaž vo freestyle snowboardingu, bude z mojej strany uskutočnené výlučne na vlastnú zodpovednosť. Toto vyhlásenie sa vzťahuje najmä na zodpovednosť za prípadné zranenie mojej alebo inej osoby, ako aj prípadné materiálne škody, ktoré by vznikli v súvislosti s mojím vystúpením.
Zároveň vyhlasujem, že som bol oboznámený s účasťou horskej služby a zdravotnej služby na podujatí Snowboard Fest, vrátane lekárov, zdravotných záchranárov a príslušného vybavenia vozidla zdravotnej služby.

Taktiež vyhlasujem, že som bol oboznámený s podmienkou organizátora súťaže, že každý pretekár musí mať ochrannú prilbu, ktorú bude používať počas celej akcie, vrátane všetkých tréningov, ktorých sa zúčastní. Bez prilby nebude pretekár pripustený k tréningom ani súťaži.

 

Každý jazdec narodený pred dátumom 13.2.1998 je povinný predložiť podpísané prehlásenie svojím zákonným zástupcom /rodič/.

 

FORMÁT SÚTAŽE

 

 Piatok: 12.02.2016


12:00 – 16:00 Súťaže, live DJs

16:00 – 17:00 Oficiálny tréning

20:00 WARM UP PARTY – Mená DJ’s zverejníme čoskoro

 

 

 Sobota 13.2.2016


10:00 – 12:00 Tréning

12:30 – 13:30 Kvalifikácia
Podmienky kvalifikácie: Jazdí sa formou jam session. Na postup do semifinále musí pretekár skočiť minimálne backside alebo frontside rotáciu 720. Pretekárovi na postup do semifinále nebudú postačovať rotácie menej ako 720. Do semifinále postupujú všetci pretekári, ktorí splnia podmienky z kvalifikácie.

14:00 – 15:00 Semifinále
Podmienky semifinále: Pretekár má ľubovoľný počet skokov. Z týchto skokov si sám vyberie dva, ktoré sa budú hodnotiť na postup do finále. Pretekár musí hodnotený skok nahlásiť starterovi. Len takýto trik bude bodovaný rozhodcami.

15:30 – 17:00 Finále + Best trik

17:30 – Vyhlásenie výsledkov

20:00 – AFTER PARTY- Mená DJ’s zverejníme čoskoro

Do finále postupuje 10 pretekárov zo semifinále.

Každý pretekár má vo finále 3 skoky, z ktorých sa rátajú dva najlepšie.

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo udeliť dve divoké karty z kvalifikácie do semifinále.


* indicates required field
Boardcore Agency SK s.r.o